Alfred Nielsen

1909-2002 

  

Alfred Nielsen blev født og havde hele sin opvækst i Tolsager. Efter konfirmationen kom han, som 14 årig, ud at tjene. Først på en gård i Herrestrup og siden også en kort periode i Tolsager.

I 1926, kom han i Tømrerlærer hos Laurits Jensen i Herrestrup. I læretiden var han inde som soldat i 2 måneder i Høvelte. De efterfølgende år tjente han flere steder på Sjælland samt et par måneder på Fyn og som tømrersvend var han bla. med til at opføre teglværket og forsamlingshuset i Asnæs.

Omkring 1934-35 kom han til skade med sin hånd, under arbejdet på en af de jernbanebroer der blev bygget, i mellem Frederiksund og Hillerød. Denne jernbane, "Den Sjællandske Midtbane" blev aldrig færdiggjort, da man nedlagede den i 1936, før det sidste stykke var blevet taget i brug. Alfred fik blodforgiftning i hånden og fik opereret 2 fingre væk. Efter et langt sygehusophold, på flere måneder kom han hjem, men han kunne ikke rigtigt lave noget, så han fik understøttelse i nogle år.

Det var i denne tid fik han lavet aftale om at overtage fødehjemmet og betale sine søskende ud af boet. Således at han i 1941 kunne købe husmandstedet af sin far. Fra 1939 var de begyndt at levere sukkerroer til Gørlev Sukkerfabrik, en fast årlig indtægt som stod på i over 60 år. Sukkerfabrikken lukkede i 2000 og der var ingen plakette efter 60 år, som der ellers var ved 50 års jubilæet. Yderlige jord blev tilføjet således naboejendommen "Hækbæk" som blev købt af Lisbet Nielsen i 1950erne. Således var det dyrkede areal kommet op på lidt over 10 hektar.

Ud over den normale besætning for et husmandssted, grise, køer og heste, havde han et stort hønsehold, som i 1980erne var oppe på omkring 1000 høns. Alle, gik de frit omkring, til stor fare for sig selv, men sandelig også for trafikken der kørte forbi. Mange vil kunne huske stedet fordi en høne altid skulle over vejen lige foran bilen. Alle de høns gav selvfølgelig også mange æg og i Asnæs blev han kendt som "Æggemanden". I en lang årrække kørte han rundt i sin hvide Volvo Amazon og solgte æg fra sine høns. Alfred havde hele livet interesseret sig for sport og fodbold var hans absolutte favorit. 

 

Som ung spillede han med sin bror i Asnæs Boldklub og senere var han med på sidelinien som support for både Holbæks divisionshold som Asnæs serie 1 hold. Søndagens radiorepotager blev hørt med transistorradioen på skødet, og nåde den som kom til at forstyrrre ham når der var ved at blive scoret. Dagen efter, blev Venstrebladets sportstilæg så læst som det allerførste. I årenes løb deltog han også i bestyrelselsarbejde for Indre Mision i Asnæs, Kristlig lytter og fjernseerforening samt Menighedsrådet i Asnæs.