Horn navnets oprindelse

Der findes flere forskellige Horn-slægter i Danmark, så det er ikke sådan lige til at sige ”vi er i familie” til en anden med efternavnet Horn. Jeg fik som dreng fortalt historien om den svenske greve Claes Horn som 1792 deltog i komplottet og mordet på den svenske konge Karl Gustav III. Andre i familien snakkede om slægten ”von Horn”, at vi var efterkommere af en Norsk-Svensk gren af denne adelige familie. Derfor var det helt naturligt at det var det første, som jeg kastede mig over. Kunne nogle af historierne bekræftes på nogen måde?

Systematisk arbejdede jeg mig tilbage og ret hurtigt viste det sig at oprindelsen til navnet skulle findes i landsbyen ”Horn” i Tvilum sogn, lidt nordøst for Silkeborg og tæt på findestedet for Grauballe-manden. At få overbevist familien om at de nu ikke var af den adelige slægt, var ikke helt let, og Elsa Horn ville slet ikke vide af det og afviste det bestemt, da jeg fortalte hende hvorfra navnet opstod. Jeg gjorde måske heller ikke de største anstrengelser for at overbevise hende, da hun på dette tidspunkt havde levet over 90 år med blåt blod i årene. Men lad os nu gå tilbage og se hvordan navnet opstod.

Vi befinder os som sagt i sognet Tvilum, som ligger i det bakkede landskab, ca. 12 km. nordøst for Silkeborg. I sognet som mod vest grænser op til Gudenåen, ligger byerne Horn, Truust, Fårvang, Boel og Sminge. Helt alene og tæt på Gudenåen ligger sognets Kirke. Oprindelige var den en del af et gammelt Augustinerkloster, men kort efter reformationen blev det nedlagt. Det meste af klosterets tilhørende jord kom da i kongens besiddelse og det er det som senere bliver til Hovedgården Tvilumgård.

Tvilumgård havde flere ejere op gennem tiden, og Andreas Fischer på Grauballegård, erhvervede den i 1769 for 46.070 Rigsdaler. Få år efter døde han og enken Charlotte Amalie Hansen, solgte derefter det hele, til gårdens daværende fæstebønder i 1774. Hovedgården blev således splittet op i en gruppe gårde, som lå i den vestlige del af sognet nær ved det sted hvor klosteret oprindelig lå. Herefter startede der så en livlig handel for de nye gårdmænd. Nu gjaldt det om at komme i besiddelse af de bedste og mest givtige jordlodder enten ved at bytte eller købe/sælge.

Rasmus Laursen var fæstebonde i Fårvang. Der hersker en del forvirring flere steder på nettet, da der i Fårvang samtidig var en anden fæstebonde ved navn Rasmus Lassen. Det fremgår ellers klart at der er tale om to personer, da de begge står fadder til det samme barn i 1736. Rasmus Lassen fæster 1736 et hus i byen ved at gifte sig med Enken Anne Jørgensdatter mens vores Rasmus Laursen i 1741 fæster sin stedfader Peder Jensens afståede halve gård. Det var bestemt ikke en dans på roser i de 15 år han havde gården i fæste og det er kun gået ned af bakke for ham.

I 1756 overtager Jens Sørensen gården og her står:

”Fæster Rasmus Laursen, i Armod og Fattigdom”.

Vi ved ikke hvor og med hvem Rasmus er blevet gift, men de får ud over Lars i 1749, 3 andre børn, Mette i 1738, Karen i 1743, hun blev kun 10 md. gl., og Christen i 1745.

Hans yngste søn, Lars Rasmussen har fra sidelinjen, set til hvordan hovedgården blev solgt og udstykket i 1774. Ja, måske var han endda selv med som en del af handlen? Det at være fæstebonde bestod i at man med ejeren af gården eller jordstykket lavede en aftale (Fæstebrev) hvor man opgjorde hvad der skulle betales for at bruge ejendommen. Ydelserne bestod i de fleste tilfælde af et engangsbeløb (indfæstning), samt en årlig afgift. Derudover skulle der betales skatter til kongen, man skulle vedligeholde bygninger og udføre pligtkørsel et antal dage, hvor man skulle møde op og forrette et eller andet stykke arbejde for ejeren.

I 1775 gifter han sig med Elle Larsdatter i Tvilum Kirke og de bosætter sig i selve Horn by, hvor de året efter får sønnen Rasmus. Det er ganske lidt jeg ved om hendes forældre, ud over navnene men de har ganske givet også været fæstebønder.

I den nordlige del af Tvilumgårds jorde, lige vest for den nuværende skolebygning lå ”Podehuset”. En Pode er betegnelsen for et barn, så formentlig har bygningen på et tidligere tidspunkt fungeret som skole. I årene1751-66 hed fæstebonden Michel Christensen og efter ham var det Christian Thygesen, men i 1786-87 er det så Lars Rasmussen der overtager huset i fæste. Den gamle Christian Thygesen følger med som inderste, en slags aftægtsmand der skulle forsørges af dem. På dette tidspunkt er huset i en elendig forfatning. Lars og Elle bor i Tvilum Podehus ved folketællingen i 1787 og sønnerne Christen (1791) og Peder (1794) bliver begge født her.

 

 

Folketælling 1787 Tvilum Podehus.

Lars Rasmussen      37 år Gift   Fæstehus på Hovedgårdens grund
Elle Larsdatter          28 år Gift   hans kone
Rasmus Larsen        11 år              Børn
Anne Larsdatter         8 år               Børn
Else Larsdatter           6 år              Børn
Karen Larsdatter        3 år               Børn
Christian Thygesen  62 år        Enkemand   Indsidder

I tiden omkring 1797 opstod der en mulighed for at købe et jordlod på Horn bys jorde og Lars Rasmussen slår til og køber matr. nr. 20, et lille trekantet stykke jord svarende til i dag 2 hektar, men på den tid nok til at brødføde familien. Lars er nu blevet selvejerbonde, og på jorden, kun få hundrede meter fra Podehuset, bygger han nu sit eget hus. Jeg er sikker på at meget af tømmeret fra Podehuset er blevet genbrugt i det nye hus, som desværre ligesom Podehuset ikke findes mere.

Brandtaxtationen 1797 skriver: Lars Rasmussen, 9 alen vid, 2 stuer, 1 skorsten og klinede vægge. Dette hus er ej taxeret før.

Jeg talte i 1984 i telefonen med Laurits Petersens søn, Åge Petersen. Han havde selv boet i huset før det blev revet ned i 1920erne og laden lidt senere. Huset bestod af forgang og et lille pigeværelse med lergulv, køkken med runde sten, en stue og soveværelse med trægulv. Væggene var lerklinet bindingsværk. Huset lå der hvor der indtil for få år siden stod et lille ellekrat, nede ad vejen, lige over for det gl. Missionshus.

Deres ældste søn Rasmus bliver konfirmeret 1791 og det er ham der er den første i vores familie der tager bynavnet Horn som en del af sit navn. Han får en tjenesteplads i Hyldested nær Grenå hvor han er i 1801 og senere får han læreplads som bødker i Ebeltoft. Så i 1807 bliver han gift med Marie Kirstine Jensdatter Fugl i Grenå og her optræder hanså med navnet Rasmus Larsen Horn.